۱۱.۱۱.۹۶

پروژه -دو بی او ا تی س - 2BOATS


دو اروپایی بنامهای کلودیوس شولزه و مسیج مارکوویچ، با همکاری یکدگر دو شناور را ساختند وسفری را از هامبورگ تا آمستردام آغاز نمودند و نام این سفر را پروژه [2BOATS] گذاردند. هدف از اینکار گرفتن عکس از این مسیر و ترتیب نمایشگاه عکسهای گرفته شده در تابستان ۲۰۱۸ (در هامبورگ در تاریخ ۷ ژوئن ۲۰۱۸ آغاز میشود) میباشد. یکی از شنآورها محل کار واستادیو ایندو و دیگری محل زندگی آنها درطول این سفر میباشد.هیچ نظری موجود نیست: