۱۶.۱۰.۹۶

بر و بوم این ملک پاینده باد


تو ای پرگهر خاک ایران زمین
که والاتری از سپهر برین
هنر زنده از پرتو نام توست
جهان سرخوش از جرعه جام توست


بر و بوم این ملک پاینده باد


بمان خرم ای خاک مینو سرشت
که در چشم ما خوشتری از بهشت
ترا از دل و جان پرستنده ایم
روان را بمهر تو آکنده ایم


بر و بوم این ملک پاینده باد


مخور غم که آمد بهار امید
زشام سیه زاد صبح سپید
به تدبیر سر حلقه راستان
شده ملک جم غیرت باستان

بر و بوم این ملک پاینده باد.
رهی معیریگلهای رنگارنگ برنامه شماره ۲۱۹ ب - غلامحسین بنان


هیچ نظری موجود نیست: