۱۵.۹.۹۶

آب را بریزید آنجایی‌ که میسوزد


آنچه که امروز بنمایش درآمد و اورشلیم از طرف رئیس جمهوری آمریکا بعنوان پایتخت اسرائیل خوانده شد، تنها و تنها یک ژست سیاسی بچگانه و احمقانه بود که در مقابل شکست نشست صلح سوریه صورت گرفت. پس از اینکه کشور‌های منطقه نشان دادند که برای ایجاد صلح احتیاجی به باج دادن بیک همجنسباز فرانسوی و یا یک دلقک انگلیسی‌ که بطور حتم کودک آزار هم هست و یا یک قاتل سریالی امریکایی ندارند، برای مطرح ساختن دوباره غرب، نمایش احمقانه امروز یعنی‌ پایتخت خواندن اورشلیم توسط ترامپ انجام گرفت. یعنی‌ این ما هستیم که برای مردم دنیا تعیین تکلیف می‌کنیم!
این مطرح کردن و مهم جلوه دادن غرب، در زمانی‌ صورت می‌گیرد که دیگر حتی یک بچه هم برای غرب تره خرد نمیکند. و دست جنایتکاران غربی برای تمامی مردم دنیا باز شده و دیگر حنایشان رنگی‌ ندارد.

و صلح سوریه شکست فاجعه آمیزی برای غرب سالاری بود و نشان داد که میشود لشگر اهریمنی ناتو که شامل تمامی توان و توانایی و تکنولوژی آمریکا به اضافه تمامی توان و توانایی اروپا و نوکران تیپا خوردهشان، ژاپن، کره جنوبی ، ترکیه، عربستان و دیگر خودفرشان بود، را با تیپا بیرون انداخت. و در آخر هم توسط کشور‌های منطقه، ختم جنگ را برچید. از طرفی‌ هم کره شمالی و ماجرای موشک قاره پیمایش و زانو زدن امریکایی‌ها در مقابل چینی‌‌ها و و و ، این بی‌ وجهه ساختن غربی ها، آنچنان برای جنایتکاران غرب سنگین و غیر قابل هضم بود که در یک تلاش مذبوحانه - بخیال خود- آخرین برگ خود، یعنی‌ حمایت کامل از اسرائیل را زمین زدند. تو گوئی مردم درگیر از پیش نمیدانستند که دست امریکایی‌ها در پشت اسرائیل است. و آنچنان این کار را احمقانه و مسخره انجام دادند که آدمی‌ بیشتر خنده‌اش می‌گیرد تا متاسف شود. همانطوری که انتظار میرفت به پایان نزدیک و نزدیکتر می‌شویم.

اورشلیم پس از جنگ جهانی‌ دوم و در سال ۱۹۴۸ که ایران بزرگ بیش از پیش تجزیه شد، و مرز‌های اسرائیل بسته شده و کشور تازه‌ای تأسیس شد، در چنگ اسرائیلی هاست و این داستان ۷۰ ساله و قدیمی‌ است. و از سال ۱۹۶۷ رسما پایتخت معنوی اسرائیل اعلام شده و سالهاست که از طرف سنای آمریکا آنرا پایتخت اسرائیل شناخته اند. و اینکه ترامپ این شهر کهن را مال این یا آن بداند، هیچ تغییری در اصل ماجرا ندارد. و همانطوریکه گفته شد یک نمایش احمقانه است که بقول احمدی‌ نژاد بیشتر به این میماند که آب را جای دیگر ریختند.


 بهترین کاری که در این زمان می‌توان کرد، بی‌ اعتنایی مطلق به این نمایش مسخره است و تحت تاثیر جو سازی و هوچیگری و نمایشات کوچه بازاری نیفتادن است. و در عمل نشان دادن اینکه حرف، حرکت و عمل شما، پول سیاهی هم نمی‌ارزد و ارزش اینرا ندارد که حتی به آن نگاه هم انداخته شود. اینقدر از این کاغذ پاره‌ها بنویسید تا باز بقول احمدی‌نژاد بی‌تربیت .... شود.
باشد تا بدین ترتیب و برای یکبار دیگر، در دهان چرکین غرب کوبیده شود.
هیچ نظری موجود نیست: