۱۲.۹.۹۶

جز باده و جز سماع و جز یار مجوی


عشق مانند سرماخوردگی‌ است، ناخواسته دچارش میشوی، سیستم بدن را بهم می‌ریزد، دارو ندارد، و ماندگاریش بدفاع بدن بستگی دارد، و پس از مدتی‌ خود بخود از بین میرود.

Savages - You're My Chocolate

هیچ نظری موجود نیست: