۲۴.۹.۹۶

مجسم سازی با نمک، کاری از هنرمند اسرائیلی سیگلیت لندو.... Sigalit Landau


هنرمند اسرائیلی سیگلیت لندو با الهام از آثار باستانی کشف شده از کف دریا‌ها بویژه دریای مرده (دریای بین اردن و اسرائیل) که غلظت نمک در آن بسیار بالاست، مجسمه های کریستال نمکی را خلق کرده که دیدنیست. منابع آب شور که درصد غلظت نمک در آنها زیاد است در دنیا اندک است. بزرگترین دریاچه‌هایی‌ که غلظت نمک آنها بسیار است در ایران قرار دارد. دریای مازندران و دریاچه رضاییه که نامش را از نام گروه بزرگی‌ از کرد‌ها که هزاران سال است که در این منطقه زندگی‌ میکنند، گرفته است، بزرگترین منابع آب شور در دنیا میباشند. (امروزه دریاچه با ارزش و مهم رضاییه توسط اشغالگران جنایتکار آخوند و نوکر و تروریست‌های غرب با همدستی ترک‌ها و بیخیالی و بی‌ تفاوتی ایرانی‌ ها، تا ۹۰ درصد از بین رفته و نام آن از بزرگترین و مهمترین و با ‌‌ارزشترین دریاچه نمک دنیا به مرداب در حال مرگ تغییر یافت است.) دریای مرده هم یکی‌ دیگر از این منابع بزرگ است که بین دو کشور اردن و اسرائیل قرار دارد.


جامه و لباسی که از کف دریای مرده کشف شده و
 مربوط به دوران امپراتوری صفوی است و قدمتی ۲۵۰ ساله دارد.

آب شور آبی است که دارای مقادیر بالای نمک باشد. ترکیب آنیونها و کاتیونها در بروز تغییر خواص آب بسیار حائز اهمیت است. مثلاً مزه شوری آب ناشی از غلظت یون کلر (آنیون) می‌باشد. شدت شوری بستگی به ترکیبات شیمایی آب دارد. بطوریکه اگر کاتیون سدیم باشد در آبهای با غلظت ۲۵۰ میلی‌گرم مزه شوری آب محسوس است. اما اگر کاتیون کلسیم یا منیزیم باشد (تا غلظت ۱۰۰۰ میلی‌گرم در لیتر یون کلر) ممکن است مزه شوری در آب آشکار نگردد. امروزه ۳٫۵ درصد از آب کل دنیا را مواد معدنی تشکیل می‌دهد که عمدهٔ آن نمک یا همان کلسیم کلراید (cacl2) است.


در حال حاضر مقیاس استاندارد و قابل قبول در تفکیک توده‌های آبی بشرح ذیل می‌باشد:

بازه شوری (ppt) نوع توده آب:

کمتر از ۰٫۵ آب شیرین Fresh water
۳۰–۰٫۵ آب لب شور Brackish water
۵۰–۳۰ آب شور Salt water
بیشتر از ۵۰ آب شورگن Brine

شوری آب دریاها و اقیانوس‌ها آن‌ها را در برابر فساد مقاوم می‌سازد.
علت شوری آب: شوری آب حاصل پیوند آنیون‌هایی مثل کلر با کاتیون‌هایی از جمله سدیم، کلسیم و … است که تشکیل نمک می‌دهند و تنها در صورت تشکیل نمک مربوطه مزه شوری آب احساس می‌شود. شدت شوری بستگی به این دارد که کدام کاتیون با یون کلر واکنش بدهد که در این مورد نمک طعام یا همان NaCl در مقایسه با کلرید کلسیم و منیزیم شورتر است؛ بنابراین آبی شور است که حتماً نمک تشکیل شود و اگر کلر به تنهایی وجود داشته باشد آب شور نیست و تنها TDS آن بالاست. مقدار عمدهٔ نمک در آب‌ها به دلیل انحلال مواد پوستهٔ زمین بعلت فرسایش در آب است اما دیگر علت شوری آب دریاها به جهت فعالیت‌های آتش فشانی است.

مقدار شوری آب در نواحی مختلف زمین متفاوت است و این میزان بستگی به جنس خاک آن ناحیه دارد.هیچ نظری موجود نیست: