۸.۱۰.۹۶

پیکار حسود با ما امروزی نیست, خفاش بود دشمن دیرینه صبح


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر