۳۰.۹.۹۶

گروهی منشأ خلقت را از آسمان میدانند، گروهی از زمین، در حالی‌ که خالق واقعی‌ بین زمین و آسمان است

هیچ نظری موجود نیست: