۲۷.۹.۹۶

در خواب کسیرا گل شادی نشکفت
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر