۲۵.۹.۹۶

اگر آدما مثل سگها بودند از اینهمه ظلم و جنایت در دنیا خبری نبود
























هیچ نظری موجود نیست: