۲۵.۹.۹۶

اگر آدما مثل سگها بودند از اینهمه ظلم و جنایت در دنیا خبری نبود
هیچ نظری موجود نیست: