۲۱.۹.۹۶

شیاطین شیکاگو ...... The Ripper Crew


شیاطین شیکاگو (The Chicago Rippers) و یا متجاوزان شیطانی شیکاگو یک گروه و فرقه جنایتکار، آدمخور، متجاوز بزنان آمریکایی در دهه‌ ۸۰  بود که قتل‌های سریالی هولناکی را مرتکب میشد. بنیانگذار این گروه یک قاتل سریالی بنام رابین گچت (Robin Gecht) بود که در ابتدا برای یک قاتل سریالی معروف دیگر بنام جان وین گیسی (John Wayne Gacy) کار میکرد. سه نفر از همکاران رابین گچت بنام های ادوارد اسپریتزر، و برادران اندرو و توماس کوکورالیس او را در جنایات سازمان یافته و هولناک همراهی میکردند و با یکدیگر گروه ۴ نفره شیاطین شیکاگو را تشکیل داده بودند. این گروه به اتهام آدم ربایی، ضرب و شتم، تجاوز، شکنجه، قتل و آدمخواری ۱۸ زن در ایلینوی شیکاگو در سال‌های ۱۹۸۱ و ۱۹۸۲ محکوم شدند.
این شیاطین با یک وان قرمز رنگ بدنبال زنان تنها گشته آنها را ربوده و ضمن تجاوز پستان سمت چپ آنان را با یک سیم نازک در حالیکه زنان هنوز زنده بودند میبریدند. سپس پستان بریده شده را به چهار قسمت مساوی تقسیم کرده و می‌خوردند. پس از آن جای پستان بریده شده را میخراشیدند و بدین ترتیب رنج و درد هولناکی را بقربانی که به‌هوش و زنده بود، تحمیل میکردند.


در زمان بین ۲۳ مه ۱۹۸۱ و ۸ اکتبر ۱۹۸۲، چهار مرد خبیث در ایلینوی - شیکاگو، ۱۸ زن را بقتل رساندند. و قربانیان خود را پیش از کشتن تحت شکنجه‌های وحشتناک و تجاوز خشونت آمیز قرار دادند. آنها همچین پس از بقتل رساندن قربانی از جسد وی دست برنداشته و آنها را تکه پاره کرده و گاها می‌خوردند. و تمامی این اعمال را با لذتی وصف نشدنی‌ انجام میدادند. این گروه نه تنها از طرف رسانه‌های آمریکا تحت عنوان متجاوزین شیکاگو نامگذاری شدند بلکه رسانه‌ها آنها را متهم به اعتقاد به شیطان و ابلیس گرایی کرده و اعمال باور نکردنی و شیطانی آنان را بعنوان بخشی از آیین هایی شیطان پرستی‌ آنان و به پای فرقه گرایی آنان گذاشتند. درحالیکه این چهار ابلیس خبیث، بیماران روانی‌ بودند که از کشتن زنان زیر شکنجه‌های هولناک لذت می‌بردند. و در کمال ناباوری یکی‌ از اعضای این گروه شیطانی در سال ۲۰۱۷ آزاد شده، و رهبر گروه در سال ۲۰۲۲ آزاد میشود.
بگفته مقامات، چهار مرد قاتل جنایتکار اولین قتل خود را در ۲۳ مه ۱۹۸۱ مرتکب شدند، بنابراین جوانترین عضو گروه -اندرو کوکورالیس - ۱۷ ساله بود وقتی که لیندا ساتون ۲۸ ساله را کشت.


در ۶ اکتبر ۱۹۸۲ - یک ماه پس از اینکه پلیس جسد یک قربانی گروه شیاطین شیکاگو را پیدا کرده بود، خبردار شد که پیکر یک زن جوان ۲۰ ساله بنام "واشنگتن" که سینه چپش بریده شده و تا حد مرگ مورد ضرب و شتم واقع شده در کنار خیابان راه‌آهن شیکاگو پیدا شده است. پزشگان با تلاشی تحسین آمیز زن جوان را تحت جراحی قرار داده و جان او را نجات دادند. پس از اینکه زن جوان از مرگ نجات پیدا کرد، توانست تا اطلاعات با ارزشی را برای دستگیری قاتلین به پلیس بدهد. و مردان خبیثی که او را مورد تجاوز و شکنجه قرار داده بودند و وسیله نقلیه آنان را شناسانی کند.

کمتر از سه هفته بعد در اکتبر ۲۰، ۱۹۸۲، ماموران یک مرد را که یک وان قرمز داشت و با مشخصاتی که واشنگتن داده بود مطابقت میکرد، متوقف کردند.

راننده ادوارد اسپریتزر بود که به پلیس گفت که وان قرمز متعلق به رئیس او- رابین گچت - است. پلیس وقتی‌ عکس رابین گچت را به واشنگتن نشان داد، زن او را یکی‌ از مردان خبیثی که او را ربوده و شکنجه و تجاوز کرده و او را تاسرحد مرگ کتک زده بودند و پستان چپ او را بریده بودند، شناسانی کرد. رابین گچت به اتهام حمله به واشنگتن دستگیر شد و در حالیکه همچین بقتل چند زن دیگر در منطقه شیکاگو مظنون بود، پلیس شواهد کافی برای محکوم کردن او در اختیار نداشت! در نتیجه، گچت در تاریخ ۲۶ اکتبر ۱۹۸۲ از زندان با پرداخت وثیقه آزاد شد.
پلیس ضمن زیرنظر گرفتن گچت به بررسی گذشته او پرداخت و در پرونده او سابقه تجاوز بخواهر کوچکترش را یافت. همچنین سه نفر از دوستانش را که در متلی سکونت گزیده بودند را پیدا کرد.

- رابین گچت (Robin Gecht) رهبر و بنیانگذار گروه متولد ۳۰ نوامبر ۱۹۵۳ - در ۱۷ فوریه ۱۹۸۴ به ۱۲۰ سال زندان محکوم شده است. و اکنون در زندان است. بر طبق قانون آمریکا زندانی پس از گذراندن یک سوم محکومیت خود آزاد میگردد و در نتیجه رهبر این گروه شیطانی در سال ۲۰۲۲ آزاد میگردد.

- اندرو کوکورالیس(Andrew Kokoraleis) در ۱۸ ژوئیه سال ۱۹۶۳ متولد شده است. او در سال ۱۹۹۹ در ۳۵ سالگی توسط تزریق کشنده آمپول مرگ در زندان ایلینوی اعدام شد.


- توماس کوکورالیس (Thomas Kokoraleis) متولد ۱۰ ژوئیه ۱۹۶۰ است. او به زودی آزاد میگردد. مقامات میتوانند او را تنها تا ۲۹ مارس ۲۰۱۹ - تحت نظارت اجباری نگه دارند. وی میتواند با پیدا کردن محل مناسبی که با شرایط قانون ایلینوی مطابق باشد، زودتر هم آزاد گردد. توماس کوکورلیس ۵۷ ساله در ابتدا بخاطر قتل یک زن جوان در سال ۱۹۸۲ به زندان ابد محکوم شد. حکومیت وی بعدا بعلت یک خطای قانونی که در دادگاه تجدید نظر رخ داد، تبدیل به ۷۰ سال زندان شد.

- ادوارد اسپریتزر Edward Spreitzer متولد ۵ ژانویه ۱۹۶۱ ادوارد اسپریتزر و اندرو کوکورالیس به اعدام محکوم شدند. حکم اعدام ادوارد اسپریتزر در سال ۲۰۰۳ که احکام اعدام در ایلینوی ملغی شد، تبدیل به حبس ابد گردید.


Serial Killers - The Chicago Rippers documentaryادوارد اسپریتزر

رابین گچت
اندرو کوکورالیس


توماس کوکورالیس
هیچ نظری موجود نیست: