۱۰.۹.۹۶

خانه ای از چوب و آینه در کالیفرنیا کاری از فیلیپ اسمیت Phillip K Smith IIIPhillip K Smith III: Lucid Stead (Joshua Tree, California 2013)هیچ نظری موجود نیست: