۱۸.۹.۹۶

پرتک کاری از فیلیپ بیسلی ..... Philip Beesley


فیلیپ بیسلی پدیده ای را از ۳۰۰ هزار اجزاء شیمیایی و صنعتی میسازد و آنرا در تورنتو بدید همگان میگذارد. اینکه ایده و الهام اینکار مال خود او باشد، مشخص نیست و امکان دارد مانند تمامی آثار هنری ثبت شده بنام غربی‌ها در اصل ساخته یک هنرمند گمنام در آسیای مرکزی و یا آفریقا باشد.هیچ نظری موجود نیست: