۱۹.۹.۹۶

آلات و ادوات موسیقی از سراسر دنیا


Is this the weirdest musical instrument in the world

هیچ نظری موجود نیست: