۱۱.۹.۹۶

کاکتوس کاری از نقاش کره ای کونگ‌هوو لی‌... Kwang-ho Lee


نقاش هنرمند کره ای کونگ‌هوو لی‌ این کاکتوس‌ها را در دانشگاه سئول کشیده و در گالری یوجین به نمایش همگان قرار داده است. او آنچنان با دقت جزئیات کاکتوس‌ها را نقاشی کرده است که با عکس‌های واقعی‌ از کاکتوس‌ها تقریبا یکی‌ است.هیچ نظری موجود نیست: