۸.۱۰.۹۶

آنانکه محیط فضل و آداب شدندآنانکه محیط فضل و آداب شدند
در جمع کمال شمع اصحاب شدند
ره زین شب تاریک نبردند برون
گفتند فسانه‌ای و در خواب شدند.

خیام
هیچ نظری موجود نیست: