۶.۱۰.۹۶

هر ذره که درخاک زمینی بوده است


هر ذره که درخاک زمینی بوده است
پیش ازمنو تو تاج ونگینی بوده است
گرد از رخ نازنین به آزرم فشان
کانهم رخ خوب نازنینی بوده است.

خیامهیچ نظری موجود نیست: