۱.۱۰.۹۶

ای آنکــه رهاورد چـهار و هـفتی


ای آنکــه رهاورد چـهار و هـفتی
از هـفت و چـهار همیشه انــدر تفتی
مِی خور که هزار باره بیش ات گفتم
باز آمدنت نیست چو رفتی، رفتی.
خیام

هیچ نظری موجود نیست: