۲۸.۹.۹۶

روزیست کنون تیره و کاریست نه راست


روزیست کنون تیره و کاریست نه راست
محنت همه افزوده و راحت کم و کاست
شکرست ترا که آنچه اسباب بلاست
مارا زکس دگر نمیباید خواست.
خیام


هیچ نظری موجود نیست: