۲۸.۹.۹۶

همه آنچه که حس میکنی‌ اگر از خارج تاثیر نگرفته شده باشد, زاییده مغز توست


تاثیر خوراکیها و مواد مخدر و آرامبخشها بروی سلولهای بدن توسط هنرمند عکاس سارا شنفلد (Sarah Schoenfeld) که خود دریک کلوب شبانهٔ کار میکند واز نزدیک شاهد تغییرات روحی‌ و روانی‌ مشتریان خود پیش و پس از مصرف الکل، مواد مخدر و خوراکیها بوده ، بتصویر کشیده شده است. وی تاثیرات عوامل خارجی‌ بروی سلولهای بدن را در استودیو عکاسی خود که ابتدا تبدیل بیک آزمایشگاه کرده است بدید همگان می‌رساند.


هیچ نظری موجود نیست: