۲۹.۹.۹۶

تنها نکته مثبتی که مذهب دارد، اینست که مانع کشتار دارا‌ها توسط ندار‌ها میشود


Tracy Chapman - O Holy Night

هیچ نظری موجود نیست: