۲۸.۹.۹۶

آدما بدون مذهب میتوانند بدرازا زندگی‌ کنند ولی‌ بدون عشق عمرشان بسیار کوتاه است


Jazz for Christmas - Happy Music for a Merry Christmas

هیچ نظری موجود نیست: