۲۶.۹.۹۶

حیوانات پیغمبر ندارند و بنام خدا همدیگر را نمیکشند


Frank sinatra - Let it snow

هیچ نظری موجود نیست: