۲۵.۹.۹۶

اگر اعتقاد وعلاقه بخود نباشد، اعتقاد وعلاقه بخدا هم واقعی‌ نیست


Queen - Thank God It's Christmas

هیچ نظری موجود نیست: