۲۴.۹.۹۶

نمایندگان خدا بر روی زمین چیزایی‌ درمورد خدا میدانند که خودش نمی‌داند


Sia - Santa's Coming For Us

هیچ نظری موجود نیست: