۱۶.۹.۹۶

دو درِ ؟ نه - ۱۰۰۰ درِ ، کاری از هنرمند کره ای چی‌ جئونگ‌هوا Choi Jeong-Hwa


هیچ نظری موجود نیست: