۷.۱۰.۹۶

چون عمر بسر رسد چه شیرین و چه تلخ


چون عمر بسر رسد چه شیرین و چه تلخ
پیمانه چو پر شود چه بغداد و چه بلخ *
می نوش که بعد از منو تو ماه بسی
از سَلخ بغٌرّه آید از غره بسلخ.**


*(پیمانه تا خط پنجم (بغداد) یا خط هفتم (جور یا بگفته برخی‌ خط بلخ)
**(حرکت ماه از شب اول (سلخ) بشب آخر (غره) )

خیام


هیچ نظری موجود نیست: