۱۱.۹.۹۶

ابریق طلای ساسانی

ابریق ساسانی، جنس: طلا، ارتفاع: ۳۶ سانتیمتر، قدمت: سده پنجم تا هفتم میلادی، محل ساخت: امپراتوری ایران - اوکراین، محل نگهداری: موزه آرمیتاژ واقع در سن پترزبورگ روسیه.ابریق ۱۲۰۰ ساله
ابریق، جنس: برنز، ارتفاع: ۳۸ ساتنیمتر، قدمت: سده نهم یا دهم میلادی، محل ساخت: امپراتوری ایران - لرستان، محل نگهداری: موزه آرمیتاژ واقع در سن پترزبورگ روسیه.


ابریق سیمین هزار ساله

ابریق، جنس: نقره، ارتفاع: ۱۷ سانتیمتر، قدمت: سده دهم میلادی، محل ساخت: ایران بزرگ- لرستان ، محل نگهداری: موزه آرمیتاژ واقع در سن پترزبورگ روسیه.

هیچ نظری موجود نیست: