۱۲.۸.۹۶

زیبایی‌های شگفت انگیز قاره آسیا تمامی ندارد کاری از هنرمند چینی‌ یانگ یونگ لیانگ.... Yang Yongliang


هنرمند چینی‌ "یانگ یونگ لیانگ" نابودی طبیعت بینظیر کشورش را توسط تکنولوژی مسخره و تقلیدی و کپی شده از غرب توسط تصاویر دیجیتالی سیاه و سپید به چالش کشانده و مجموعه تصاویر خود را "روز قیامت" مینامد.

هیچ نظری موجود نیست: