۱۸.۸.۹۶

تابلو ملکه صفوی، مادر شاه عباس که ۲۰۰ سال پیش از ایران خارج شده بود، از آلایش پاک شد ...... Safavi-Queen


این تابلو در سال ۱۶۱۸ زمانی‌ که ملکه امپراتوری صفوی، مادر شاه عباس کبیر، ۳۸ ساله بودند توسط نقاشان شهیر ایران کشیده شده است. مواد بکار رفته در رنگ‌هایی‌ که برای کشیدن این تابلو استفاده شده، هنوز ناشناخته است.
بتازگی جرم ۴۰۰ ساله از روی این نقاشی پاک شده و مانند روز نخستین ا‌ش شده است.
یادآوری میشود تمامی تابلو‌های بینظیر دوران صفوی و قاجار که توسط نقاشان نابغه ایرانی‌ کشیده شده بودند و تاریخ مصوّر ایران زمین بودند، از ایران توسط دزدان غربی خارج و به اروپا و آمریکا منتقل شده و بدین ترتیب تاریخ ایرانیان را از آنها دزدیده اند. آنچه که نوشتاری و سنگی‌ هم بود که در طول این ۴۰ سال اشغال ایران یا نابود گشته و یا به تاراج رفته است.


هیچ نظری موجود نیست: