۱۲.۸.۹۶

درخت جور و ستم هیچ برگ و بار نداشت, اگر که دست مجازات میزدش تبری


هیچ نظری موجود نیست: