۸.۹.۹۶

از بادهُ دوشــین قــدحی بـیش نــمـاند، از عـمر نـدانم که چه باقی ماندهست


هیچ نظری موجود نیست: