۵.۹.۹۶

گر میل تو با بیخرد و ناهل است , من نیز چنان اهل و خردمند نی ام

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر