۱۸.۸.۹۶

از ندانستن من، دزد قضا آگه بود , چو ترا برد، بخندید بنادانی من

هیچ نظری موجود نیست: