۱۰.۸.۹۶

آلات و ادوات موسیقی از سراسر دنیا

چهارمضراب ابوعطا.ساخته استاد فرامرز پایور اجرا:آرزو رضوانی

هیچ نظری موجود نیست: