۲۶.۸.۹۶

آلات و ادوات موسیقی از سراسر دنیا

DIDGERIDOO, ABORIGINAL BAMBOO INSTRUMENT, AUSTRALIA

هیچ نظری موجود نیست: