۱.۹.۹۶

بـــر خــیـز و بـیـا بـتـا بــرای دل مـــا


بـــر خــیـز و بـیـا بـتـا بــرای دل مـــا
حل کن بجمال خویشتن مشکل مـا
یک کـوزه مِی بـیار تـا نـوش کنیم

زان پیش که کوزه ها کنند از گل مــا.

خیام

هیچ نظری موجود نیست: