۱۳.۸.۹۶

کاری از جیمز لیک James Lakeهنرمند مجسم سازی جیمز لیک از ۲۰ سال پیش تاکنون از مقوا‌های دور ریختنی برای ساخت آثار خود بهره میگیرد.
لیک در سن ۱۷سالگی مبتلا بسرطان استخوان شد و پای راست خود را از دست داد.
The Art of Recycling
هیچ نظری موجود نیست: