۲۳.۸.۹۶

مجسم سازی های سه بعدی کاری از هنرمند اسپانیایی ایرما گرونهلز Irma Gruenholzهیچ نظری موجود نیست: