۲۰.۸.۹۶

جنگجوی گریفینبیش از دو سال پیش، در یک خاکبرداری در سرزمین اشغالی کردستان (که صد سال پیش در زمان جنگ جهانی‌ اول از پیکر ایران جدا شده و با کشتار ساکنان اصلی‌ آن به ترک‌ها تعلق گرفت و امروزه به ناحق ترکیه نامیده میشود) ترک‌ها به مقبره‌ای رسیدند که در آن یک جنگجوی پارسی آرمیده بود. طبق معمول و در نبود یک دولت ایرانی‌ که حافظ ایران و ایرانیان و ارزش‌های ایرانی‌ باشد، غربی‌ها ریخته و این آرامگاه را که قدمتی ۳۵۰۰ ساله دارد را متعلق به یونانیان دانسته و گنجینه‌های شگفت انگیز آنرا غارت کرده و تنها چهار حلقه طلایی از طلای ناب را از تمامی کنجینه‌ها بمعرض نمایش گذاشتند. گفته شده است که این مقبره متعلق به عصر برنز است. عصر برنز برطبق گفته خود غربی‌ها متعلق به بخش لرستان ایران است که اولین آثار برنزی که بیش از ۱۰ هزار سال قدمت دارد از آنجا کشف شده است.(همانطوری که کشفیات زمین شناسی‌ می‌گوید که میلیون‌ها سال پیش حلقه‌ای آتشین از فضا در جایی‌ که امروز ایران است فرو افتاده و تماماً به طلا تبدیل شده است. زمین شناسان مبدأ پیدأش طلا بر روی زمین را اینچنین توضیح میدهند.) اکثر مقبره‌های کشف شده دارای آرم و علامت اهورا مزدا و فروهر است که آنرا پنهان میسازند.

از آثار کشف شده یک مهر کنده کاری برنزی است که بر روی آن نقاشی کنده کاری شده دو جنگجو درگیر نبرد را بنمایش میگذارد.

هیچ نظری موجود نیست: