۲.۹.۹۶

ابلیس هم خودش را مظلوم و بیگناه میداند
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر