۷.۹.۹۶

روزیکه تو بیخوشی بسر خـواهی بــرد , ضایعتر از آنروز ترا روزی نیست سالاد

هیچ نظری موجود نیست: