۱۷.۸.۹۶

وقتی‌ آدمی‌ گوشه کوچکی از خودش را میشناسد ، غرق تعجب میگردد


Damien Rice - Hypnosis [Official Music Video]هیچ نظری موجود نیست: