۲۹.۸.۹۶

بجز ایران که زیر چنگال اهریمن به قهقرا میرود, تمامی دنیا در راه پیشرفت گام برمیدارند.... شهر امپراتوری ویتنام


معمار و طراح آلمانی اوله شینرن (Ole Scheeren) یک مجموعه دیدنی از برج های بلند و فضاهای عمومی متعلق به آنها را در یکی از شهرهای بزرگ ویتنام میسازد. این ساختار بنام "شهر امپراتوری" یکی از بزرگترین پروژه های ساختمان و مدرنیزه سازی ویتنام است. این مجموعه شامل سه آسمان خراش می شود که ارتفاع بلندترین آنها به ۳۳۳ متر میرسد. تمامی پروژه با توجه به همزیستی با طبیعت ویتنام از جنگل های استوایی آن گرفته تا رودخانه سایگون طراحی و اجرا میشود.
هیچ نظری موجود نیست: