۱۶.۸.۹۶

سنترالیا.... Centralia, Pennsylvania



سنترالیا شهر متروکه‌ای در شهرستان کلمبیا ایالت پنسیلوانیا آمریکا است. جمعیت این شهر بخاطر آتش زیر سطح زمین از بیش از ۱۰۰۰ تن‌ در سال ۱۹۸۱ به ۱۲ تن‌ در سال ۲۰۰۵، ۹ تن‌ در سال ۲۰۰۷ و ۱۰ تن‌ در سال ۲۰۱۰ رسیده‌است. بخارات ناشی از سوختن ذغال سنگ در معدن زیرزمینی سنترالیا و فرونشست ناشی از آتش‌سوزی و فروریزش بعدی ستون‌های ذغال سنگ که بعنوان حامل سقف در تونل‌های معدنی زیر شهر استفاده می‌شدند، از دلایل ترک شهر توسط مردم بود. امروزه در این شهر ۷ تن‌ زندگی‌ میکنند که با نوشتن قرار دادی با دولت آمریکا از هر گونه امتیازی خود را محروم کرده و بقول معروف مرگ و زندگی‌شان پایِ خودشان است.

سنترالیا، در واقع بزرگترین معدن ذغال سنگ روی زمین است. در سال ۱۹۶۲ یکی‌ از دهانه‌های این معدن آتش گرفت که به بزرگترین و مشهورترین آتش‌سوزی معدن ذغال سنگ در تاریخ معروف است. در آنزمان نتوانستند آنرا خاموش کنند و بناچار همانگونه مشتعل آنجا را رها ساختند. بتازگی وسعت این میدان ذغال سنگ که از یک شهر متوسط بزرگتر است توسط تکنولوژی مشخص شده است. سیستم آمریکا توسط ترامپ قصد دارد از این معدن که شاید بتوان آنرا بزرگترین منبع انرژیی در غرب نامید، دوباره استفاده کند. و بی‌خیال نسبت بگاز سمی دی اکسید کربن (co۲) ناشی‌ از سوخت ذغال سنگ که در اتمسفر کره زمین قرار میگیرد و حیات و هستی‌ روی کره زمین را بیش از پیش بخطر میندازد، خود را از پیمان پاریس بیرون کشیده است.











هیچ نظری موجود نیست: