۹.۷.۹۶

آمریکا را دوباره ...... می‌کنیم


آمریکا در پورتوریکو حکومت می‌کند و هستی‌ و نیستیشان را به یغما میبرد ولی‌: " آمریکا هیچ مسئولیتی در مقابل بدبختی و توفانزدگی و در معرض مرگ و نیستی‌ واقع شدنِ مردم آنجا ندارد. رئیس جمهوری آمریکا ترامپ"

جمله معروف رئیس جمهور کشتی‌ کج گیر آمریکا، دونالد ترامپ را که خود و همسرش از مهاجران به سرزمین نو هستند، را آنقدر تکرار کردند که هم همه آنرا میدانند و هم از شنیدنش چندشان میشود. جمله‌ای که می‌گوید، " آمریکا را دوباره کبیر می‌کنیم".

آدمبرفی پس از یکسال پژوهش در تاریخ آمریکا، یعنی‌ درست از زمانی‌ که این جمعه کذای از دهان ترامپ خارج شد، تا کنون، در هیچیک از برهه‌های تاریخی‌، نشانی‌ از کبیر بودن آمریکا در طول ۲۰۰ سال موجودیتش ندیده و نشنیده است. و معلوم نیست این "کشتی‌ کج گیر" سابق و عامل سرگرمی عوام آمریکا، دقیقأ از کدام آمریکای کبیر و کدامین دوره از زندگی‌ آمریکا سخن می‌گوید، و تصمیم ببازگشت به آنرا دارد!

یک نگاه مختصر و اجمالی‌ بتاریخ جهان می‌گوید:

در اواخر قرن ۱۸، پس از قتل ناجوانمردانه امپرطور جهان، نادر شاه کبیر، در خواب، امپراطوری پارس‌ها ازهم پاچید. ابتدا متصرفات ‌اروپایی از پیکر پارس‌ها جدا شد. سپس صنعت ساخت توپ و تفنگ و کشتی، که از ابتکارات نادر شاه بود، بهمراه ناوگان‌ها و کشتی‌‌های پارسی، مانند دیگر دانش‌های ایران بتدریج از ایران خارج و به اروپا رسید. و ایران ابتدا توسط ویکینک‌ها و دانمارکی‌ها و پس از آن توسط قبایل وحشی دیگر اروپا مانند انگل ساکسون‌ها و گِل‌ها به تاراج رفت. درست از این زمان است که این قبایل وحشی سفر در دریا را تجربه کردند. و درست از این زمان است که مردم دنیا دچار بلایی‌ بنام غرب و غربی گشتند. هیچ جای دنیا در امان نماند. آفریقا بنابودی کشانده شد و مردمش یا کشتار گشته و یا ببردگی برده شدند. قاره‌ای که امروزه آمریکا نامیده میشود، به نیستی‌ کشانده شد و یک گله دزد و جنایتکار ابتدا مردم بومی این سرزمین را کشتار کرده ، سپس طبیعت بینظیر آنرا دچار آنچنان ویرانی ساختند که تا صد سال جز بیماری و پریشانی در آنجا چیز دیگری یافت نمی‌شد. میلیون‌ها بافالوی سپید تنها بخاطر پوستشان کشتار گشتند و خراب آبادی که بعد‌ها داج سیتی نامیده میشد تا نیم متر در خون بافالو‌ها فرو رفته بود. و اجساد میلیون‌ها بافالو در زیر آفتاب سوزان تجزیه گشته و بوی تعفن، بیماری و پلشتی بی‌ نظیری را در آنجا بوجود آوردند. رودخانه‌ها آلوده به بیماری شدند. درختان هزاران ساله شبانه روز بریده شدند و جنگل‌های انبوه از بین رفتند. پس از آن میلیون‌ها گدای وحشی از انگلیس و فرانسه راهی‌ این سرزمین شدند. و برای زمین و مال و برده بجان هم افتاده و جنگ داخلی‌ خونباری را براه انداختند. پس از آنکه یکدیگر را تا سرحد نیستی‌ کشتار کردند، از جنگ با یکدیگر خسته شده و تصمیم بزندگی‌ در کنار هم، البته بزور و با نفرت پنهانی‌ در درون، شدند. پس از آنکه یک دولت نیم بند وحشی بوجود آوردند، رذالت و شیطان صفتی درونیشان را با روشن کردن آتش جنگ خارجی‌ در نقاط مختلف دنیا ارضا ع کردند و بیش از ۳۰۰ جنگ خونبار براه انداخته و مردم دنیا را کشتار نمودند. پس از آن دچار گرسنگی و فقر گشته و دوباره اینجا و آنجا با ساخت باند‌ها و دستجات گوناگون بجان هم افتادند. پس دوباره خسته شده و اینبار برای اینکه مجددا دچار جنگ داخلی‌ نشده و از گرسنگی یکدیگر را بقتل نرسانند ، تصمیم به چپاول کشورهای بیدفاع نمودند. سرآغاز این چپاول هم ابتدا با از هم پاچیدن نظام و دولت شاهنشاهی ایران ، که تنها دولت شاهنشاهی واقعی‌ در دنیا بود، و پس از آن با از هم پاچیدن اتحاد جماهیر شوروی سابق صورت گرفت و از اینجای داستان را دیگر همه میدانند و نیاز به تکرار مکرّرات نیست.

هیچ انسانی‌، در هیچ کجای دنیا و در هیچ یک از دوره‌های تاریخ موجودیت کشوری بنام آمریکا، نشانی‌ از شرف، نجابت، راستی‌ و درستی‌ و در نتیجه کبیر بودن، نمیتواند بیابد. هرچه هست قتل و غارت و جنگ و کشتار و نامردمی و پلیدی و رذالت و دزدی و تقلب و خوردن حق مردم دنیا است. چه داخلی‌ و چه خارجی‌. اینکه شخص دهان گشاد و فردی که تا سرحد وقاحت ناآگاه است، عربده بکشد و ادعای برگشت بدوران کبیر! آمریکا را بنماید، درست مانند این است که سموری در حالی‌ که دمب بویناک خود را میجنباند، ادعای برگشت بدوران خوشبویی خود را داشته باشد.


هیچ نظری موجود نیست: