۱۵.۷.۹۶

مردی در آنزمان که شدی صید گرگ آز , از بهر مرده حاجت تخت و کلاه نیست


هیچ نظری موجود نیست: