۱۷.۷.۹۶

اینکه دیدیش چو عنقا، مگس است

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر