۱۸.۷.۹۶

پی هلاک خود ای بیخبرچه میکوشی, هرآنچه رشته‌ای عاقبت ترا کفن است


هیچ نظری موجود نیست: