۱۴.۷.۹۶

حکم دروغ دادی و گفتی حقیقت است, کار تباه کردی و گفتی تباه نیست


هیچ نظری موجود نیست: