۱۷.۷.۹۶

حشراتی که بطور باور نکردنی واقعی‌ مینمایند ساخته شده از نی‌‌ بامبو توسط نوری یوکی سایتو.... Noriyuki Saitohهیچ نظری موجود نیست: